Category

Tình Yêu

“Rồi sẽ có một người biến tất cả sự chờ đợi của bạn trở thành đáng giá.” 🙂

- Nghia Shin

0

Ngẫm

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa…

1