Suy Ngẫm / Trưởng Thành

Ngẫm Về “Con” Người

October 4, 2019

Lòng tham của con người thật quá đáng sợ, chỉ vì một chút ích kỷ, tư lợi mà có thể nói khùng, nói điên làm đủ mọi trò, chỉ để kiếm thêm chút tiền vặt vãnh.

Bởi tui nói, tui sợ con người hơn bất kỳ con vật nào trên thế giới, loài thú dù hung dữ cỡ nào thì nó cũng có phẩm cách hơn cái loài đang làm chủ tể của vạn vật.

Mình quan điểm rõ ràng, sự thật là sự thật, đúng là đúng, sai là sai nó rõ ràng, chứ chẳng đâu lại hùa theo và hám lợi.

P/s: Hình ý chỉ tui mệt quá phải tựa vô cái cây nè. 😁

#NghiaShin

3
3 likes

Author

Your email address will not be published.