Tự Sự

Sống và hoài niệm

June 4, 2014

Con người ta nhận ra cuộc sống là muôn màu khi và chỉ khi họ đã trải qua những điều khó khăn trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng mỗi người đều có sự lựa chọn cho chính mình, dù cho bản thân chúng ta có muốn họ trở nên tốt hơn như thế nào. Có những thứ thuộc về suy nghĩ những suy nghĩ dù đúng dù sai thì mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho chính quyết định của mình. Với Tôi đơn giản chỉ là tạo được những điều kì vĩ và lớn lao cho cuộc sống của chính mình và những người bạn ấy là đủ. Còn bạn thì sao?

Cuộc sống của bạn – Mục đích của nó sẽ là gì? ˆˆ

0
0 likes

Author

Your email address will not be published.