Xin Chào Tôi là Nghia Shin

Chào mừng đến trang nhật ký của tui, tại đây tui thích viết gì là viết, đừng ai chửi tui nghen.^ ^

Ngẫm

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa…

1