Close

Archive Podcast posts .

 • Episode #6

  The Benefits of Experimenting Even if you’re not living in your forever house, and don’t know when or where you’ll be moving next, don’t you deserve the comfort of home, wherever that home is? Life is too short to live with that lumpy mattress, don’t

  svg1 min read
 • Episode #5

  The Benefits of Experimenting Even if you’re not living in your forever house, and don’t know when or where you’ll be moving next, don’t you deserve the comfort of home, wherever that home is? Life is too short to live with that lumpy mattress, don’t

  svg1 min read
 • Episode #4

  The Benefits of Experimenting Even if you’re not living in your forever house, and don’t know when or where you’ll be moving next, don’t you deserve the comfort of home, wherever that home is? Life is too short to live with that lumpy mattress, don’t

  svg1 min read
 • Episode #3

  The Benefits of Experimenting Even if you’re not living in your forever house, and don’t know when or where you’ll be moving next, don’t you deserve the comfort of home, wherever that home is? Life is too short to live with that lumpy mattress, don’t

  svg1 min read
 • Episode #2

  The Benefits of Experimenting Even if you’re not living in your forever house, and don’t know when or where you’ll be moving next, don’t you deserve the comfort of home, wherever that home is? Life is too short to live with that lumpy mattress, don’t

  svg1 min read
 • Episode #1

  The Benefits of Experimenting Even if you’re not living in your forever house, and don’t know when or where you’ll be moving next, don’t you deserve the comfort of home, wherever that home is? Life is too short to live with that lumpy mattress, don’t

  svg1 min read
svg

Nghia Shin

Nghiashin@gmail.com

Marketer & Blogger

Tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống này với cái tên là Nghĩa, Tôi dạo quanh cuộc đời và trải nghiệm nó như một niềm vui trong cuộc sống, gõ gõ gõ cái máy tính là một trong những sở thích của Tôi, và Tôi đang sống cùng niềm vui nhỏ của mình

Subscribe & Follow

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả

Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua, cho qua

Nghia Shin