Lạc Quan

Điểm Chạm Cảm Xúc

Tháng Mười Một 26, 2021

Nếu cuộc sống là những lần gặp gỡ và những duyên phận của người và người với nhau, thì phải chăng chúng ta đang là những điểm chạm cảm xúc của nhau? Con người thường hay bỏ qua những cảm xúc nhỏ nhặt, họ đòi hỏi những điều lớn lao hơn, những cảm xúc nồng cháy hơn, thiệt ra cũng đúng mà, ai cũng mưu cầu hạnh phúc cao xa với những niềm vui khác biệt,

Nếu cuộc sống là đơn giản, thì nụ cười đâu đó là cốt lõi của nó

0
0 likes

Author

Your email address will not be published.