Thơ / Tình Yêu

Gia Lai Hẹn Một Mai

Tháng Mười Hai 29, 2021

Anh chưa một lần, đến Gia Lai

Nhưng anh hứa hẹn sẽ một mai

Nơi có Hàng Thông đang vẫy gọi

Nơi có Hàm Rồng, điệu múa Xoan

Gia Lai khí hậu, bất chợt lắm

Không hề rõ rệt qua tháng năm

Giống như tâm tư cô gái trẻ

Lúc chiều lúc nắng, lúc trầm ngâm…

Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy

Liệu rằng Siu Black tả đủ đầy?

Không dám nhìn vào Đôi mắt ấy

Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy!

Anh mang một lòng, nhớ chứa chang

Mong lần ôm cả dòng Sê San

Tìm đâu được người tựa tri kỉ?

Say men say men hủ Rượu Cần

Không biết cần mơ bao nhiêu lần?

Mới thấy buổi chiều nơi chốn ấy

Ayun Pa, Chư Sê vẫn chưa đủ

Nhắc lại điều cũ, hẹn một mai!

Gia Lai và em có điểm chung, đều làm anh say đắm nhưng chưa từng được chạm vào…
0
0 likes

Author

Your email address will not be published.