Close

Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau

Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau,

Vui vẻ chuyện tình chẳng răng long đầu bạc,

Lắm kẻ yêu nên chúng mình phải khác,

Sống bao nhiêu àm khoác lác chuyện lâu dài,


Có bao giờ em nghĩ…Lỡ ngày mai,

Anh gặp người ta

Hay em gặp người ta khác

Lao vào nhau như đã từng thất lạc,

Hứa hẹn trước kia dằn vặt kẻ phụ lòng?

svg1 min read

Leave a reply