Close

Lúc đau mà không khóc được chính là lúc trái tim đã chết

[Lúc đau mà không khóc được chính là lúc trái tim đã chết]

Thứ đã mất đi chính là thứ vốn dĩ không thuộc về mình, không cần giữ bởi những gì chưa bao giờ thuộc về bản thân, và càng không thể níu kéo những ai đã không muốn ở lại.

Buồn thì cũng đã buồn rồi, đau thì cũng đã đau rồi, chẳng có cơn đau nào là không dứt, không nguôi cả, Kể từ bây giờ, mình sẽ không cố chấp để tiếp tục đau và sẽ không để cái cảm xúc hỗn loạn ấy chi phối bản thân nữa.

Kể từ giờ, mình sẽ đóng băng bản thân lại để trở thành một con người khác.

#NghiaShin

svg1 min read

Leave a reply

svg

Nghia Shin

Nghiashin@gmail.com

Marketer & Blogger

Tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống này với cái tên là Nghĩa, Tôi dạo quanh cuộc đời và trải nghiệm nó như một niềm vui trong cuộc sống, gõ gõ gõ cái máy tính là một trong những sở thích của Tôi, và Tôi đang sống cùng niềm vui nhỏ của mình

Subscribe & Follow

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả

Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua, cho qua

Nghia Shin