Site icon Nghia Shin

Lúc đau mà không khóc được chính là lúc trái tim đã chết

Nghia Shin

[Lúc đau mà không khóc được chính là lúc trái tim đã chết]

Thứ đã mất đi chính là thứ vốn dĩ không thuộc về mình, không cần giữ bởi những gì chưa bao giờ thuộc về bản thân, và càng không thể níu kéo những ai đã không muốn ở lại.

Buồn thì cũng đã buồn rồi, đau thì cũng đã đau rồi, chẳng có cơn đau nào là không dứt, không nguôi cả, Kể từ bây giờ, mình sẽ không cố chấp để tiếp tục đau và sẽ không để cái cảm xúc hỗn loạn ấy chi phối bản thân nữa.

Kể từ giờ, mình sẽ đóng băng bản thân lại để trở thành một con người khác.

#NghiaShin

12
Exit mobile version