Close

Mình là gì đâu

Với họ mình là gì đâu

Mà sao cứ để trong đầu tương tư

Nghĩ rằng họ thích mình ư?

Với mình họ chỉ coi như bạn bè

Buồn thì họ kể mình nghe

Vui thì họ lại quay về với ai

Những lời mật ngọt vào tai

Cô đơn họ mượn tạm vai của mình,

Họ đâu cần tấm chân tình,

Thôi! Đừng cố chấp làm mình tổn thương.

svg1 min read

Leave a reply

svg

Nghia Shin

Nghiashin@gmail.com

Marketer & Blogger

Tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống này với cái tên là Nghĩa, Tôi dạo quanh cuộc đời và trải nghiệm nó như một niềm vui trong cuộc sống, gõ gõ gõ cái máy tính là một trong những sở thích của Tôi, và Tôi đang sống cùng niềm vui nhỏ của mình

Subscribe & Follow

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả

Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua, cho qua

Nghia Shin