Close

Mình Ngồi Xuống Kể Những Tổn Thương Trong Lòng

Ngoài kia mưa ướt mặt đường 
Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng

Sao rồi? Cậu ổn đúng không? 
Có cần khăn giấy để phòng… nước mưa? 

Đã thương người mới rồi chưa? 
Hay còn nhung nhớ người xưa, rồi buồn?  

Chắc đợi Trái Đất hình vuông 
Thì cậu mới chịu tập buông một người?

Nguồn: Mình Ngồi Xuống Kể Những Tổn Thương Trong Lòng

Tác giả: Minh Dự

svg1 min read

Leave a reply

svg

Nghia Shin

Nghiashin@gmail.com

Marketer & Blogger

Tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống này với cái tên là Nghĩa, Tôi dạo quanh cuộc đời và trải nghiệm nó như một niềm vui trong cuộc sống, gõ gõ gõ cái máy tính là một trong những sở thích của Tôi, và Tôi đang sống cùng niềm vui nhỏ của mình

Subscribe & Follow

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả

Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua, cho qua

Nghia Shin