Site icon Nghia Shin

Mình Ngồi Xuống Kể Những Tổn Thương Trong Lòng

Ngoài kia mưa ướt mặt đường 
Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng

Sao rồi? Cậu ổn đúng không? 
Có cần khăn giấy để phòng… nước mưa? 

Đã thương người mới rồi chưa? 
Hay còn nhung nhớ người xưa, rồi buồn?  

Chắc đợi Trái Đất hình vuông 
Thì cậu mới chịu tập buông một người?

Nguồn: Mình Ngồi Xuống Kể Những Tổn Thương Trong Lòng

Tác giả: Minh Dự

Exit mobile version