Tự Sự

Nhà Nên Có Hai Người

Tháng Mười Hai 20, 2021

Nhà nên có hai người.

Một người pha trà, một người ngâm thơ.

Một người mộng mơ, một người thực tế.

Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.

Một người không bao giờ từ bỏ.

Và người kia cũng không bao giờ buông tay.

Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người…

Nguồn: hiên.

0
0 likes

Author

Your email address will not be published.