Close

[19.08.2022] – Nhân Duyên

Sài Gòn


Nhân duyên là duyên của con người, nếu không có duyên thì sao có thể gặp được nhau, trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Nhân duyên con người đến bên nhau, đích thực là do trời định.


Bởi có thể không phải tự nhiên mà mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp nhau. Rất nhiều người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại.


Con người đến với nhau vì hợp nhau đó là “duyên”, nhưng còn có đi được cùng nhau trong một mối quan hệ hay không thì còn chữ “phận” nữa.


Thế nào là nhân duyên

Người ta dùng duyên phận, ắt phải là duyên do trời mang chúng ta đến gần nhau, nhưng số phận nó như thể nào lại khác rồi. Có duyên thì sẽ gặp được nhau. Nhưng để tiếp tục chữ “duyên” đó, con người có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách hay không thì đó còn phải là câu chuyện dài.


Duy trì cái gọi là “Phận” quyết định lớn từ cách hành xử, lối sống của mọi người để rồi nhận ra nó có phù hợp cùng nhau hay không. Phải tùy phúc phận và sự nhường nhịn, chịu đựng, tha thứ của mỗi người.


Trong nhiều nền văn hoá khác nhau cũng đều có những định nghĩa của từ “Duyên” theo các ngôn ngữ hoặc khái niệm khác biệt, “Nhân Duyên” sẽ là căn nguyên của mối quan hệ trong vạn sự, vạn vật, việc gì đến nó sẽ đến, việc gì nên sẽ nên. Thuận theo tự nhiên!


Duyên khởi – Duyên phận – Duyên diệt


#NghiaShin

svg4 min read

Leave a reply