Close

Sống và hoài niệm

Con người ta nhận ra cuộc sống là muôn màu khi và chỉ khi họ đã trải qua những điều khó khăn trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng mỗi người đều có sự lựa chọn cho chính mình, dù cho bản thân chúng ta có muốn họ trở nên tốt hơn như thế nào. Có những thứ thuộc về suy nghĩ những suy nghĩ dù đúng dù sai thì mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho chính quyết định của mình. Với Tôi đơn giản chỉ là tạo được những điều kì vĩ và lớn lao cho cuộc sống của chính mình và những người bạn ấy là đủ. Còn bạn thì sao?

Cuộc sống của bạn – Mục đích của nó sẽ là gì? ˆˆ

svg1 min read

Leave a reply

svg

Nghia Shin

Nghiashin@gmail.com

Marketer & Blogger

Tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống này với cái tên là Nghĩa, Tôi dạo quanh cuộc đời và trải nghiệm nó như một niềm vui trong cuộc sống, gõ gõ gõ cái máy tính là một trong những sở thích của Tôi, và Tôi đang sống cùng niềm vui nhỏ của mình

Subscribe & Follow

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả

Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua, cho qua

Nghia Shin