Close

Sự khác biệt về tư duy

Hôm nay một ngày lạ, Tôi vào công ty và vùi vào trong công việc nghe một số người bàn luận đủ trò đủ kiểu nhưng quả thật là tôi cảm thấy chán và chả buồn nói chuyện, vì đơn giản cách nói và cách suy nghĩ của họ đều là những vấn đề tiêu cực, đều là những vấn đề theo một lối mòn. Không biết phải do suy nghĩ của Tôi khác biệt hay không nhưng Tôi muốn đã làm một việc gì đó thì phải làm đến nơi đến chốn phải làm rõ được mục đích của mình phải đạt thành một mục tiêu nào đó và phải quyết làm cho được. Quan niệm sống của Tôi là “Tham gia một cuộc chơi là phải thắng chứ không phải là để không bị thua” làm việc gì cũng phải nghĩ theo một chiều hướng tích cực, chứ nói thật nếu nói về tiêu cực thì xã hội nào mà chả tồn tại và không lẽ rằng bạn sẽ cuống theo những vết hằng của sự tiêu cực đó hay sao. Sống sao phải cho đáng sống và ít nhất tạo được một vết hằng cho cuộc đời của bạn.

Chốt lại chút suy nghĩ hôm nay của Tôi ” SỰ KHÁC BIỆT VỀ TƯ DUY CHÍNH LÀ KHÁC VỀ CÁCH HÀNH ĐỘNG VÀ CŨNG KHÁC Ở KẾT QUẢ CUỐI CÙNG”.

svg3 min read

Leave a reply

svg

Nghia Shin

Nghiashin@gmail.com

Marketer & Blogger

Tôi chỉ là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống này với cái tên là Nghĩa, Tôi dạo quanh cuộc đời và trải nghiệm nó như một niềm vui trong cuộc sống, gõ gõ gõ cái máy tính là một trong những sở thích của Tôi, và Tôi đang sống cùng niềm vui nhỏ của mình

Subscribe & Follow

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả

Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm

Những gì đã qua, cho qua

Nghia Shin